لوگو

رفسنجان

آدرس:

کرمان-رفسنجان- بلوار شریعتی- میدان انقلاب( بانک ملی قدیم)- دانشکده پزشکی قدیم- انجمن علمی طب سنتی رفسنجان- جنب انجمن ام اس رفسنجان

شماره تماس: 09101642125
سال تاسیس: 1398
اخبار

سلامتکده مدرس رفسنجان

سلامتکده طب سنتی مدرس- رفسنجان- خ مدرس- واقع در کلینیک مدرس

یک سوپ برای تقویت سیستم ایمنی

اثرات اجزای این سوپ با توجه به مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایش بیشتر
لیست اعضا هیئت مدیره
کد نظام پزشکی: 124719
ایمیل: m.madahian@rums.ac.ir
لیست اعضا پیوسته
کد نظام پزشکی: 124719
ایمیل: m.madahian@rums.ac.ir
کد نظام پزشکی:
ایمیل: baniadam000@gmail.com

دکتر محبوبه رئیس زاده

متخصص داروسازی سنتی
کد نظام پزشکی: د-16552
ایمیل: mah.raeiszadeh@gmail.com
لیست اعضا هیئت موسس
کد نظام پزشکی:
ایمیل: baniadam000@gmail.com