زنده یادان

پیشکسوت، موسس و استاد طب ایرانی

دارای دکترا در علوم تندرستی؛ فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه ؛ لیسانس علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی

وفات : 23 فروردین 1396

دستیار تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

وفات : 20 بهمن 1401

عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

وفات : 23 خرداد 1401

متخصص داروسازی سنتی - شیراز

وفات : 15 مرداد 1400

متخصص طب ایرانی و استاد گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وفات : 03 شهریور 1398

متخصص طب ایرانی و استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وفات : 11 مهر 1392

دستیار تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وفات : 10 تیر 1392