اعضای انجمن

دکتر سمیه فتعلی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : خیر
  • ورودی : 90
  • شماره نظام پزشکی : 120937

بیوگرافی