اعضای انجمن

دکتر مرتضی مجاهدی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : دانشگاه علوم پزشکی بابل
  • ورودی : 87
  • استان طبابت : تهران
  • شهر محل طبابت : تهران
  • شماره نظام پزشکی : 74704

بیوگرافی