برگزاری دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران در دوره پنجم در سال ۱۴۰۱

برگزاری دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران در دوره پنجم در سال ۱۴۰۱

برگزاری دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران در دوره پنجم در سال ۱۴۰۱

دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران در دوره پنجم به صورت حضوری و مجازی در محل دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور آقای دکتر بابک شهباز نماینده محترم دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت برگزار گردید.


در ابتدای جلسه خانم دکتر مکبری نژاد ریاست انجمن درباره اهداف اصلی هیئت مدیره دوره پنجم گزارشی ارائه کرده و همکاری، همدلی، تعامل و تبادل افکار با اعضا، استفاده از ظرفیتهای انجمن و ریل گزاری جهت پیشبرد اهداف علمی و صنفی اعضا را از مهمترین اهداف هیئت مدیره در دومین سال فعالیت خود در سال 1401 عنوان کردند.


سپس آقای دکتر خامه چی رئیس شعبه کاشان و مسئول سایت اینترنتی انجمن علمی در رابطه با قابلیت‏های سایت اینترنتی جدید انجمن علمی توضیحات ی ارائه کردند.

 

 


در ادامه آقای دکتر درخشان مدیر کمیته آموزش گزارش این کمیته را به اعضای انجمن ارائه دادند.

 

 

سپس آقای دکتر غضنفری دبیر انجمن علمی درباره فعالیتهای کلی صورت گرفته در سال 1401 توضیحات مبسوطی ارائه کردند و آنگاه در رابطه با تراز مالی انجمن در سال 1401 ، حق عضویت سالانه اعضا در سال ۱۴۰۲ و تغییر نشانی محل دفتر مرکزی انجمن علمی صحبت کردند و پاسخگوی سوال برخی از حاضرین بودند.

 

 

پس از ارایه گزارشات فوق و بیان عناوین دستورکار های جلسه، خانم دکتر شکر ریز بازرس انجمن علمی گزارش خود را ارائه دادند.

 

در پایان مراسم، آقای دکتر شهباز ناظر محترم کمسیون انجمن‏های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت ضمن رای‏گیری از اعضا در رابطه با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بابت حق عضویت اعضاء در سال 1402، آن را تایید کرده و در رابطه با عضویت در انجمن توضیحاتی ارائه کردند.

 

 

 

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران

دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز خود را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.