دوره مهارت آموزی ماساژ و اسپا در گردشگری طب ایرانی

دوره مهارت آموزی ماساژ و اسپا در گردشگری طب ایرانی

دوره مهارت آموزی ماساژ و اسپا در گردشگری طب ایرانی

دوره ۲۷۰ ساعته ماساژ

● مورد تایید دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
● مورد تایید انجمن علمی طب سنتی ایران  
● با ارائه گواهی معتبر سامانه آموزش های آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران (سماد) و قابل ترجمه رسمی


شروع دوره: ۲۵ آبان
مهلت ثبت نام: ۱۵ آبان
(ظرفیت محدود)
پایان دوره: اسفند ماه ۱۴۰۲

دبیر علمی:
دکتر حسین رضایی زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
و معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

آموزشهای نظری: روزهای پنجشنبه و جمعه
آموزشهای عملی شامل کارآموزی و کارورزی:
در سه دسته روزهای زوج، روزهای فرد، پایان هفته

هزینه دوره ۲۷۰ ساعته:
۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نحوه پرداخت:
۱۵ میلیون تومان در هنگام ثبت نام
۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا اول بهمن ماه

لینک ثبت نام


http://samad.tums.ac.ir/AllCourse/Details/1250

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران