کنگره ملی طب ایرانی فرصتی برای احیای میراث کهن و ارتقاء سلامت جامعه

کنگره ملی طب ایرانی فرصتی برای احیای میراث کهن و ارتقاء سلامت جامعه

کنگره ملی طب ایرانی فرصتی برای احیای میراث کهن و ارتقاء سلامت جامعه

دکتر مکبری نژاد، رییس انجمن علمی طب سنتی ایران مطرح کرد:

کنگره ملی طب ایرانی؛ فرصتی برای احیای میراث کهن و ارتقاء سلامت جامعه

 حفظ و احیای طب ایرانی، رسالتی ملی و وظیفه‌ای خطیر بر دوش همه ی ماست  و حضور در این کنگره، گامی در جهت احیای طب ایرانی و حفظ هویت ملی است.

 این کنگره فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربیات در زمینه ی طب سنتی ایران و ارتقای جایگاه این طب کهن و ارزشمند در نظام سلامت کشور است.

امیدوارم هستیم این کنگره نقطه عطفی در تاریخ طب سنتی ایران باشد و شاهد پیشرفت‌های روزافزون در این عرصه باشیم.

 این کنگره دارای امتیاز فرهنگی برای اعضای هیئت علمی و امتیاز بازآموزی برای پزشکان و داروسازان می باشد.

لینک کوتاه:

http://pm.behdasht.gov.ir/XUk7

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران