پنل تخصصی مدیریت بیماری زنان در طب ایرانی

پنل تخصصی مدیریت بیماری زنان در طب ایرانی

پنل تخصصی مدیریت بیماری زنان در طب ایرانی

پنل تخصصی مدیریت بیماری زنان در طب ایرانی مستند به شواهد علمی به همت فرهنگستان علوم پزشکی و با همکاری دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، انجمن علمی طب سنتی ایران و دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور اساتید متخصص زنان، اساتید رشته مامایی، متخصصین طب ایرانی، داروسازی سنتی و پزشکان عمومی در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید.

در این نشست علمی پس از خیر مقدم و سخنرانی مقدماتی آقای دکتر محققی معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی، خانم دکتر سودابه کاظمی ریاست انجمن متخصصین زنان سخنرانی نمودند و بر استفاده از ظرفیت طب سنتی دانشگاهی در پیشگیری و کمک به درمان بیماری های زنان و نیز مبارزه با جریان های انحرافی و غیر علمی منسوب به طب سنتی تاکید کردند.

همچنین، آقای دکتر محسن ناصری عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در مورد اصول کلی مدیریت بیماری های زنان در طب ایرانی و اهداف پنل توضیحاتی ارایه نمودند و بر تعامل هرچه بیشتر جامعه طب سنتی دانشگاهی و علمی با متخصصین زنان و اجرای پژوهش های بالینی مشترک تاکید نمودند.

 

در ادامه برنامه، منتخبی از کارآزمایی های بالینی و شواهد علمی منتشرشده در مورد تاثیر مداخلات طب ایرانی در بیماری های زنان در دو پنل تخصصی (خونریزی غیرطبیعی رحم، آمنوره-اولیگومنوره) با سخنرانی اساتید متخصص بیماری های زنان و اساتید طب ایرانی ارائه گردید و در پایان جمع بندی شواهد علمی ارائه شده در دو پنل در نشست مشترک صورت گرفت.

 

 

همچنین با حضور اساتید مدعو از مجموعه کتابهای راهنمای بالینی طب ایرانی در بیماری های زنان و نیز کتاب منتخب کارآزمایی های بالینی طب ایرانی در بیماری های زنان رونمایی گردید.

 

اعضای هیات رئیسه اختتاميه از سمت راست ۱. خانم دکتر مکبری نژاد عضو هیات علمی شهید بهشتی و ریاست انجمن علمی طب ایرانی ۲. آقای دکتر محققی معاون علمی فرهنگستان و رئیس گروه طب ایرانی فرهنگستان علوم پزشکی ۳. آقای دکتر محسن ناصری استاد پیشکسوت طب ایرانی ۴. آقای دکتر بهفر دبیر گروه طب ایرانی فرهنگستان ۵. خانم دکتر گرشاسبی متخصص زنان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد ۶. خانم دکتر سحرخیز متخصص زنان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷. خانم دکتر افتخار متخصص زنان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران