تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

رئیس اولین کنگره ملی طب ایرانی دکتر مکبری نژاد از تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات "اولین کنگره ملی طب ایرانی" خبر داد.
با توجه به درخواست همکاران محترم ارسال چکیده مقالات تا آخر فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد.

همچنین مقالات منتخب این کنگره در مجله Traditional and Integrative Medicine با نمایه اسکوپوس چاپ خواهد شد.

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران