تضمین سلامت جامعه با تلفیق طب مدرن و طب ایرانی

تضمین سلامت جامعه با تلفیق طب مدرن و طب ایرانی

تضمین سلامت جامعه با تلفیق طب مدرن و طب ایرانی

رئیس اولین‌ کنگره ملی طب ایرانی در گفتگو با روزنامه همشهری:


طب ایرانی در کنار طب رایج سلامت جامعه را تضمین می کند.  
کنگره طب ایرانی اولین بار است که در کشور برگزار می شود.
 یکی از ظرفیتهای مغفول طبی در کشور، مکتب غنی طب ایرانی بوده که پیشینه تاریخی و فرهنگی آن بر کسی پوشیده نیست و امروزه با توجه به اقبال جامعه پزشکی و عموم‌ مردم به این طب، بهره گیری صحیح از آموزه های طب ایرانی در کنار طب رایج همواره دغدغه متخصصین این رشته بوده است به همین منظور این کنگره با هدف معرفی صحیح و بدور از افراط و تفریط این مکتب طبی همچنین ارتباط بیشتر بین متخصصان رشته های مختلف و متخصصان طب ایرانی و داروسازی سنتی برگزار می شود.
دکتر مکبری نژاد افزود: امروزه اهمیت طب سنتی و مکمل در ارتقای سلامت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه بوده تا جایی که سازمان بهداشت جهانی در استراتژی های مکتوب خود، کشورهای عضو را به نهادینه کردن طب سنتی در نظام سلامت توصیه می کند لذا امیدواریم این رویداد علمی بتواند به ارتقاء دانش و توسعه طب سنتی ایرانی و طب مکمل در ایران بیش از پیش کمک کند.
رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران به این موضوع اشاره کرده که این کنگره از 9 تا 11 خرداد 1403 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود و از کلیه متخصصان و صاحب نظران دعوت کرد تا با حضور فعال خود در این کنگره در همگرایی بیشتر دانش طب ایرانی و طب رایج سهیم باشند.

 

https://www.hamshahrionline.ir/news/839433/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران