تدابیر بیماری های زنان از منظر طب سنتی ایران

تدابیر بیماری های زنان از منظر طب سنتی ایران

تدابیر بیماری های زنان از منظر طب سنتی ایران

آموزشگاه گیاه‌دانه با همکاری انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می‌کند


 کارگاه آنلاین:

تدابیر زنان( کیست و فیبروم) از منظر طب سنتی ایران
 
 *مدرس: سرکار خانم دکتر زارعی*

سه‌شنبه ۲۴ آبان  1401
ساعت: ۱۲ تا ۱۳:۳۰

نحوه ثبت نام: از طریق شماره‌های تماس و تلگرام

 ۸۸۳۵۸۹۰۲
 ۸۸۳۵۸۷۳۲
۰۹۹۰۲۸۶۰۳۰۰

وبسایت: giahdaneh.ir

عضویت در کانال آموزشگاه گیاهان دانه در تلگرام

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران