برگزاری نشست علمی میان رشته ای فرهنگستان علوم پزشکی

برگزاری نشست علمی میان رشته ای فرهنگستان علوم پزشکی

برگزاری نشست علمی میان رشته ای فرهنگستان علوم پزشکی

 مدیریت پیشگیری و درمان بیماری ها یا تدابیر تغذیه طب ایرانی مستند به شواهد بالینی
 
 سخنران ویژه
 -دکتر محسن ناصری
 رئیس مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه شاهد
-دکتر مجید حاجی فرجی
 دکترای تخصصی علوم تغذیه، دبیر گروه بهداشت و تغذیه، فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 
 پنل بیماری های گوارش
- دکتر ابراهیم خادم
- دکتر آزیتا حکمت دوست
- دکتر سمیرا ربیعی
- دکتر فاطمه عمادی
- دکتر شهرام آگاه
 
 پنل بیماری های زنان
- دکتر مرضیه قرائتی
- دکتر آمنه عبیری
- دکتر سمانه کاشی
- دکتر لادن گیاهی
- دکتر غزاله اسلامیان
 
 پنل بیمارهای اعصاب و روان
- دکتر محمد انصاری پور
- دکتر عباس تفاخری
- دکتر منصوره تقا
- دکتر سوده رازقی
- دکتر شیما جزایری
- دکتر آتوسا سعیدپور
 
 پنل روغن حیوانی
- دکتر سجاد صادقی
- دکتر علیرضا رحمانی
- دکتر فرزاد شیدفر
- دکتر کوشان نایب زاده
 
 پنل تدابیر کیفیت و کمیت تغذیه
- دکتر مرتضی مجاهدی
- دکتر حسین رضایی زاده
- دکتر محمدرضا وفا
- دکتر محمدحسین نیک نام
 
زمان:
پنجشنبه ۱۷ اسفند ساعت  ۱۲-۸
 
مکان:
بلوار حقانی فرهنگستان علوم پزشکی طبقه دوم سالن کتابخانه
 
دارای امتیاز باز آموزی  
کد بازآموزی ۲۱۲۰۹۸

لینک ثبت نام:
http://B2n.ir/k69080

 در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام در سامانه تعدادمحدودی ثبت نام از طریق تماس تلفنی با شماره زیر امکان پذیر است:
۰۹۱۲۳۳۶۲۸۷۰

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران