دانشگاه علوم پزشکی اردکان یزد

دانشگاه علوم پزشکی اردکان یزد

دانشگاه علوم پزشکی اردکان یزد

ایجاد دانشکده طب سنتی اردکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بعد از پیگیری‌های فراوان و مؤثر مسئولین مربوطه و نماینده محترم شهرستان اردکان در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۰ در دویست و یازدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد موافقت قطعی قرار گرفت. بعد از اعلام رای نهایی در رابطه با تأسیس دانشکده عملیات اجرایی ساختمان اصلی آن آغاز شد.دانشکده طب سنتی اردکان در محل قبلی بیمارستان قائم واقع‌شده است. ساختمان اصلی دانشکده شامل چندین بخش مختلف است. بخش اول آن شامل مجموعه ساختمان اداری است که مشتمل بر حوزه ریاست، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، کارگزینی، ‌اداری مالی، کارشناسان آموزش، کارشناسان پژوهش، IT، حراست، مدیر گروه می‌باشد.بخش دوم این مجموعه ساختمان ویژه کلینیک دانشکده است که شامل سالن اجلاس،‌ کلاس‌های آموزشی، اتاق‌های معاینه، اتاق معاینه مخصوص زنان، اتاق عمل مخصوص فصد با شرایط کاملاً استاندارد، اتاق مخصوص حجامت با شرایط کاملاً استاندارد، ‌اتاق مخصوص ماساژ، اتاق بستری بیماران،‌ اتاق استراحت پزشکان و رختکن می‌باشد.بخش سوم شامل آزمایشگاه دانشکده است.بخش چهارم پاویون ویژه اساتید و دانشجویان است که جهت راحتی و آسایش کامل کارکنان این مجموعه در داخل خود دانشکده در نظر گرفته‌شده است.