کارگاه «اسکراب های آرایشی و درمانی در طب ایرانی»

بهمن - 1401
گروه ها : دکترای طب ایرانی,دکترای داروسازی سنتی
حضوری
موضوعات : توانمندسازی سازی دانش آموختگان و دانشجویان
مراکز همکار : دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارگاه «اسکراب های آرایشی و درمانی در طب ایرانی»

کارگاه «اسکراب های آرایشی و درمانی در طب ایرانی»

کارگاه «اسکراب های آرایشی و درمانی در طب ایرانی»

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان
 طب ایرانی و داروسازی سنتی

سخنران: دکتر علی قبادی
دکترای داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یکشنبه، 23 بهمن 1401

 8:30 تا 12:30

 تهران، میدان حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، ابتدای خیابان بهشت، دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهریه
 ۷۱۵،۰۰۰ تومان
اعضای انجمن ۵۸۵،۰۰۰ تومان

شماره کارت بانک رسالت بنام انجمن علمی طب سنتی ایران
۵۰۴۱ - ۷۲۷۰ - ۱۰۰۷- ۳۴۰۹

لطفا تصویر فیش واریز در تلگرام یا ایتا ارسال شود.
۰۹۱۰۰۱۹۸۳۷۷