دوره مجازی آمادگی آزمون دکترای طب سنتی ایران 1402

شهریور,مهر - 1402
گروه ها : پزشکان
وبینار
موضوعات : آمادگی آزمون دکترا
مراکز همکار :

دوره مجازی آمادگی آزمون دکترای طب سنتی ایران 1402

دوره مجازی آمادگی آزمون دکترای طب سنتی ایران 1402

انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند

دوره مجازی آمادگی آزمون دکترای طب سنتی ایران

ویژه پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترا

اساتید :
متخصصین رشته طب ایرانی و داروسازی سنتی

۳۰ شهریور تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲
پنجشنبه ها و جمعه ها

شهریه
۳۰ ساعت طب ایرانی ۴ میلیون تومان
۳۰ ساعت طب نوین ۴ میلیون تومان
۶۰ ساعت کل دوره ۷ میلیون تومان

شماره کارت بانک رسالت بنام انجمن علمی طب سنتی ایران
۳۴۰۹ - ۱۰۰۷ - ۷۲۷۰ - ۵۰۴۱

ارسال تصویر کارت نظام پزشکی و فیش واریز در ایتا یا تلگرام
۰۹۱۰۰۱۹۸۳۷۷
 

دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز خود را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.