# نام آدرس وبسایت نام سازمان
۱ معاونت طب سنتی ایرانی http://iitm.behdasht.gov.ir/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲ تندرستان http://www.tandorostan.org/ شرکت دانش‌بنیان سیمرغ حکمت ایرانیان
۳ شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی http://medplant.ir/ مستقل
۴ جامعه دانشگاهی پزشکی ایرانی http://permed.ir/ مستقل
۵ سایت جامع طب سنتی ایرانی اسلامی http://tim.ir مستقل
۶ سایت شخصی دکتر میرغضنفری http://mirghazanfari.ir/ مستقل
۷ سایت شخصی دکتر محسن ناصری http://www.dr-naseri.com مستقل
۸ حکیم ایرانی http://www.hakimeirani.ir/ پزشکان متخصص و پژوهشگران طب سنتی ایران
۹ طبایع tabaye.ir مستقل
۱۰ سایت مزاج mezaj.org مستقل