وبینار تناسب اندام در طب ایرانی

وبینار تناسب اندام در طب ایرانی

وبینار تناسب اندام در طب ایرانی

انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند:

وبینار «تناسب اندام در طب ایرانی»


سخنران
خانم دکتر الهام پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 پنج شنبه 10 آذر 1401
ساعت: 14 تا 17


ویژه گروه هدف پزشکان عمومی


جهت شرکت در وبینار نام، نام خانوادگی و فیش واریزی خود را به شماره زیر در "تلگرام" یا "بله" ارسال کنید.
09100198377

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران