جلسه گزارش عملکرد سه ساله هیات مدیره انجمن علمی ‌شعبه اصفهان و معرفی کاندیدهای دوره جدید

جلسه گزارش عملکرد سه ساله هیات مدیره انجمن علمی ‌شعبه اصفهان و معرفی کاندیدهای دوره جدید

جلسه گزارش عملکرد سه ساله هیات مدیره انجمن علمی ‌شعبه اصفهان و معرفی کاندیدهای دوره جدید

جلسه ارائه گزارش عملکرد دوره ۳ ساله هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران شعبه اصفهان در روز جمعه  ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ در هتل عالی قاپو اصفهان به صرف صبحانه کاری برگزار گردید.سرکار خانم دکتر مکبری نژاد رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران مرکز که بنا به دعوت آقای دکتر قیومی ریاست محترم شعبه اصفهان در این جلسه حضور داشتند در رابطه با اهمیت استفاده حداکثری از پتانسیل موجود در شعب مختلف و استفاده بهینه از این ظرفیتها با همدلی بیشتر و تعامل با یکدیگر به ایراد سخن پرداختندبا توجه به نیازها و مشکلات استان و در راستای افزایش همکاری همه جانبه، در این جلسه از افراد تاثیرگذاری از جمله ریاست محترم دفتر رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیر کل محترم اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان و  مسئول محترم بهداشت و درمان آستان قدس رضوی اصفهان جهت شرکت در جلسه دعوت شده و از نقطه نظرات آنان جهت همکاری بهتر و بیشتر استفاده گردید.همچنین جناب آقای دکتر انصاری پور مدیر محترم گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز آقای دکتر قیومی ریاست محترم شعبه اصفهان در رابطه با چالشها و راهکارهای موجود اظهارنظر کرده و  سپس خانم دکتر آقانوری گزارش عملکرد سه ساله شعبه را همراه با گزارش مالی ارایه دادند و آنگاه کاندیداهای جدید برای دوره آتی معرفی و به ارایه دیدگاه های خود پرداختنددکتر غضنفری. دبیر پنجمین دوره هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران