مشاهده ی اخبار انجمن

ارسال مدارک جهت عضویت در هیات تحریریه مجله طب مکمل

slide1.jpg
بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی انجمن برای عضویت در هیات تحریریه مجله طب مکمل دعوت به عمل می آید.
پیرو عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن علمی طب سنتی ایران و دانشگاه علوم پرشکی اراک،  از اعضای محترم هیات علمی انجمن که تمایل دارند از طرف انجمن به عنوان عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی طب مکمل معرفی گردند دعوت به عمل می آید که رزومه پؤوهشی خود را حداکثرتا تاریخ 94/7/18  به آدرس ایمیل انجمن ارسال فرمایند .
کمیته تحقیقات و فناوری انجمن

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.