مشاهده ی اخبار انجمن

جلسه ویژه هیات مدیره با نمایندگان شعب انجمن های علمی طب سنتی کشور

no-picture
پیرو مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران مورخه 94/4/22 مبنی بر ساماندهی عضو گیری انجمن و به منظور ارتباط هر چه بیشتر با اعضا جلسه ای در تاریخ 94/5/6 با حضور نمایندگان کلیه شعب انجمن علمی طب سنتی ایران در انجمن مرکز برگزار می گردد.

پیرو مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران مورخه 94/4/22 مبنی بر ساماندهی عضو گیری انجمن و به منظور ارتباط هر چه بیشتر با اعضا، جلسه ای در تاریخ 94/5/6 با حضور نمایندگان کلیه شعب انجمن علمی طب سنتی ایران در انجمن مرکز برگزار می گردد. بدین وسیله از کلیه اعضا دعوت می شود پس از عضویت و ورود اطلاعات خود در نزدیک ترین شعبه انجمن، نماینده ای از حوزه خود انتخاب و به دفتر انجمن معرفی نمایند.

از روسای شعب تقاضا می شود فرآیند عضوگیری از میان دستیاران و فارغ التحصیلان علاقمند طب و داروسازی سنتی را انجام داده  و لیست اعضا را در دو دسته اعضا وابسته ( قبل از امتحان جامع) و اعضا پیوسته( بعد از امتحان جامع و فارغ التحصیلان) به دفتر انجمن مرکز ارسال فرمایند. همچنین یک نماینده از بین دستیاران و یک نماینده از بین فارغ التحصیلان از میان اعضای شعبه تحت مدیریت هر شعبه به دفتر مرکزی انجمن معرفی گردد.

عدم معرفی نمایندگان قبل از تاریخ فوق، هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی را از شنیدن نظرات اعضای تحت پوشش آن شعبه محروم کرده و منجر به تضییع حق اعضا خواهد شد.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.