مشاهده ی اخبار انجمن

جلسه روسای شعب با هیئت مدیره انجمن علمی

111.jpg

اولین جلسه روسای شعب انجمن علمی طب سنتی ایران در شهرستانها با هیئت مدیره انجمن علمی مرکز، امروز و با حضور روسا و نمایندگان ۱۹ شعبه از ۲۳ شعبه موجود انجمن علمی و با دستورکارهای زیر برگزار شد:

۱. بیان اهمیت و نحوه انجام فرایند اعتباربخشی انجمن های علمی

۲. ضرورت مستند سازی اقدامات و ارائه گزارش عملکردهای شعب

۳. پیگیری و ارائه منظم گزارش امور مالی شعب

۴. بیان نقطه نظرات و پیشنهادات روسای شعب

در این جلسه، ضمن تبادل نظر در خصوص موارد یادشده، بر تعامل دو جانبه بین انجمن مرکز و شعب همچنین به روزرسانی گزارشات مالی شعب به منظور تسهیل و تسریع در آماده سازی مستندات مالیاتی تأکید گردید و پیشنهادات متعددی توسط روسای شعب مطرح و مقرر گردید اقدامات و پیگیری‌های لازم بعمل آید. با توجه به اهمیت ارتباط دوطرفه شعب با مرکز به عنوان بازوهای مشورتی و اجرایی انجمن مرکز، مقرر شد هیئت مدیره مرکز جلسات منظمی با روسای شعب برگزار کند.
     

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.