مشاهده ی طب سنتی در رسانه ها

دبیر کمیته تخصصی طب ایرانی کووید 19 منصوب شد.

003.jpg

از سوی معاون درمان وزارت بهداشت
دبیران کمیته های تخصصی کشوری کووید ۱۹ منصوب شدند
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به بازآرائی کمیته کشوری کووید-19 و تجمیع تمامی کمیته های تخصصی درذیل آن، در احکام جداگانه ای دبیران کمیته های تخصصی "اپیدمیولوژی و پژوهش"؛ "طب ایرانی"؛ "اقتصاد و سلامت" و "تشخیص و درمان کووید" را منصوب کرد.

 مسعود یونسیان، دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی و پژوهش

 نفیسه حسینی یکتا، دبیر کمیته تخصصی طب ایرانی

 علی اکبری ساری، دبیر کمیته تخصصی اقتصاد و سلامت

 پیام طبرسی، دبیر کمیته تخصصی تشخیص و  درمان کووید

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.