مشاهده ی اخبار انجمن

نخستین وبینار توانمندسازی داروسازی سنتی

004.jpg


 کنفرانس علمی «منضجات و مسهلات از دیدگاه طب ایرانی»

  9 شهریور 1400
  16 تا 18

 ثبت نام در سامانه آموزش مداوم
http://www.ircme.ir/

 شناسه: 168508

 ویژه گروه هدف
 دکترای داروسازی سنتی
 دکترای طب سنتی ایران

 جهت ثبت امتیاز، ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و قبولی در آزمون کنفرانس الزامی است

 

004.jpg

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.