مشاهده ی اخبار انجمن

راهنمای تشخیص نشریات ISI

35
از آنجایی که پایگاه های اطلاعاتی ISI به ویژه مجموعه نمایه نامه های استنادی Web of science ازجمله ، پایگاههایی هستند که اهمیت آنها بر هیچ دانش پژوهشی پوشیده نیست و نشریات تحت پوشش قابل آنها بدلیل قبول بودن سطح کیفی در سطح بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است راهنمای تشخیص این نشریات از طریق لینک زیر ارائه می گردد.
کمیته تحقیقات و فناوری انجمن علمی طب سنتی ایران

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.