مشاهده ی طب سنتی در رسانه ها

تحلیلی بر کسب رتبه پنجم جهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تولید مقالات اتنوفارماکولوژی

002.jpg


دانشکده طب ایرانی با 154 مقاله، رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی تهران در تولید علم و شواهد را در فاصله سال های 2011 تا 2018 کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، براساس گزارش اخیری که در مجله اتنوفارماکولوژی به چاپ رسیده و سهم کشورها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دنیا در زمینه تولید مقالات حیطه گیاهان دارویی، طب سنتی و فرآورده های طبیعی را در فاصله سال های 2011 تا 2018 بررسی کرده است، ایران رتبه پنجم جهانی را در این زمینه به دست آورده و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز جایگاه پنجم در میان همه مراکز مؤثر را کسب کرده است که افتخاری بزرگ را برای کشور و دانشگاه رقم زده است.

این مقاله حاصل همکاری بین المللی پژوهشگرانی از کشورهای چین، انگلیس، پرتغال، بلغارستان، آلمان، لهستان و اتریش است، و مجله یادشده جزو مجلات 10 درصد برتر حوزه طب مکمل بر اساس شاخص SNIP است.

در بازه زمانی 2011 تا 2018 در بین همه کشورهای مشارکت کننده در چاپ مقالات حوزه اتنوفارماکولوژی، ایران با 2439 مقاله که 6.3 درصد مقالات این بازه زمانی را به خود اختصاص داده در رتبه پنجم قرار گرفته است.

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با تولید 154 مقاله، رتبه نخست را در همه مراکز و دانشکده های برتر زیرمجموعه دانشگاه در این گزارش کسب کرده است.

در همین راستا، دکتر روجا رحیمی، معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی و دکتر رودابه بهرام سلطانی، متخصص داروسازی سنتی گزارشی تحلیلی بر این مقاله نوشته اند که ضمن بیان شرایطی که باعث دستیابی به این رتبه ارزشمند جهانی شده است، نقش پررنگ و جایگاه مهم دانشکده طب ایرانی در تولید علم و شواهد در کنار سایر واحدهای دانشگاه را تببین کرده اند.

در این گزارش تحلیلی، مقالات دانشگاه علوم پزشکی تهران ازنظر وابستگی، زمان چاپ، نوع مقالات، موضوع مقالات، مقالات دارای بیشترین ارجاع و روند رشد مقالات، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

دانشکده طب ایرانی با بیشترین تعداد مقاله در مقام نخست قرار دارد و دانشکده داروسازی و پژوهشکده علوم دارویی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

توضیح اینکه، علاوه بر اصل مقاله مجله اتنوفارماکولوژی و مقاله تحلیلی مربوط به آن، گزارش یک دهه پژوهش در دانشکده طب ایرانی تا پایان سال 2018 که در سال گذشته منتشر شد، می تواند چگونگی دستیابی به این جایگاه را نشان دهد. همچنین در آینده نزدیک وضعیت پژوهشی دانشکده طب ایرانی بر اساس  گزارش علم سنجی تا پایان سال 2019 نیز منتشر خواهد شد.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.