مشاهده ی اخبار انجمن

انتشار مجموعه موشن گرافی های خود مراقبتی در مقابل ویروس کرونا

001.jpg

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم واکنش مناسب انجمن علمی طب سنتی ایران در مقابل این همه گیری ، مجموعه 10 قسمتی موشن گرافی خود مراقبتی در مقابل ویروس کرونا با همکاری دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و بنیاد طب ایرانی ، منتشر شد.  این مجموعه آموزشی در اینجا قابل مشاهده است.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.