مشاهده ی طب سنتی در رسانه ها

آتش زدن کتاب طب هاریسون ربطی به روحانیت و طب سنتی ندارد.

002.jpg

دکتر محمدعلی محققی  با محکوم کردن اقدام جاهلانه به آتش کشیدن کتاب طب هاریسون گفت: چنین اقدامی جاهلانه و قرون وسطایی است که خودسرانه انجام شده و هیچ ربطی به روحانیت و مجموعه طب سنتی که به صورت قانونی در دانشگاه ها فعالیت می کنند، ندارد.

عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ادامه داد: فردی که اقدام به آتش زدن کتاب طب هاریسون کرده، فردی خاطی و قانون شکن به شمار می رود که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت های وی ممنوع و تمامی مکان های فعالیت وی نیز از طریق قانونی تعطیل شده است.

وی با تصریح بر این که طب سنتی به صورت رسمی تحت نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت است، اظهار کرد: طب سنتی در صورتی که براساس مقرارت وضع شده در این زمینه و دانشگاه های داری مجوز طب سنتی، فعالیت کند مورد پذیرش و تأیید است.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی اضافه کرد: هر فعالیت بدون مجوز، خودسرانه، بدون پایه علمی و نظارت نمی تواند مورد تأیید هیچ نهادی قرار گیرد و باید تأکید کرد تمامی فعالیت های علمی و فعالیت هایی که جنبه درمان دارد باید تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهایی که قانون تعیین کرده است صورت گیرد.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.