مشاهده ی طب سنتی در رسانه ها

عمل زشت یک شخص، انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد.

002.jpg

مجمع جهانی شیعه شناسی اقدام تبریزیان در آتش زدن کتاب طبی هاریسون را محکوم و آن را عملی نابخردانه توصیف کرد.اقدام نابخردانه کتابسوزی توسط یک روحانی را به شدت محکوم نموده و از آن اعلام انزجار می کنیم.

ما در منازعه علمی بین طب سنتی و دانش پزشکی جدید،  ورود نمی‌کنیم چون به عهده اهل تخصص از هر دو طرف است اما آقای تبریزیان در کسوت روحانی شیعی ، یک اتفاق آسیب زننده به چهره حوزه علمیه شیعه و  اسلام عزیز  را رقم زدند که با هر منطقی ، عملی مجرمانه است و بایستی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

از امتیازات مهم اسلام بر مسیحیت،  این است که هیچگاه  ننگ مبارزه با علم و  کتابسوزی و دانشمند سوزی را همچون ارباب کلیسا در قرون وسطی بر دامن نداشت.

اسلام عزیز  طبق سنت پیامبر عظیم الشان (ص) نه تنها مشکلی با دانش تجربی و علوم بشری نداشته ، بلکه برای تمامی عالمان ادیان و مذاهب و دانشمندان مشرک و یا آتئیست جهان، به خاطر منزلت  و جایگاه علم در اسلام ، احترام  ویژه نیز قائل بوده است.

تاریخِ  شکوفایی دانش در ممالک اسلامی پس از ظهور اسلام، و نقش مسلمانان  و بخصوص امامان شیعه و شاگردان مکتب شان در پیدایش و گسترش علوم  بهترین گواهِ این مطلب است.

کلیسائیان هنوز شرمنده سوزاندن کتاب ها  و دانشمندان در قرون وسطی می باشند.

اکنون این واقعه کتاب هاریسون سوزی و نشر فیلم آن از سوی آقای تبریزیان که ملبس به لباس روحانیت نیز می باشد، عملی مشمئز کننده و منزجر کننده است و آن را محکوم می کنیم.

کتاب پزشکی نوین هاریسون در واقع نماد دانش تجربی نوین بشر  است(هرچند در نزد پزشکان حاوی اشتباه هم می باشد  )  لکن  اقدام نابخردانه این عالم شیعی در این  کتابسوزی جاهلانه ، دست آویز اسلام ستیزان  و مروجین شیعه هراسی در جهان قرار خواهد گرفت و شخص مرتکب این عمل باید جوابگوی صدمه وارده به وجهه دین اسلام در جوامع جهانی باشد.

همچنان که در بیانیه مدیریت حوزه علمیه در واکنش به این کتابسوزی  آمده است ، اعتقاد داریم که؛ حوزه های علمیه و بزرگان آن در تاریخ تشیع ، تاکید فراوان  بر جایگاه علم و اندیشه و نقد عالمانه داشته اند  و امروز هم شاهد بودیم که به طور اجماع  علمای حوزه و اساتید و محققین ، این حرکت ناپسند و تعرض به یکی از متون مهم علم پزشکی را که در فضای مجازی انتشار یافته است ناروا می دانند و بزرگان حوزه  و شورای عالی و مدیریت حوزه های علمیه آن را محکوم نمودند و عمل زشت یک شخص ، انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد.

در طول تاریخ همواره پرچم علم و  رشد و شکوفایی علمی در همه قلمرو ها و در بسیاری از  زمینه ها و بویژه در زمینه بهداشت و علوم پزشکی در دست عالمان شیعی بوده است  و این سنت دیرپا همچنان ادامه دارد.
امید است پیشرفت های  ایران و رشد مراکز علمی و دانشگاهی که در پرتو انقلاب اسلامی رشد چشمگیر یافته اند  استمرار و ارتقاء یابد.

انتظار می رود برای کاستن تبعات سوء این اقدام کتابسوزی ، برخورد قانونی عاجل از سوی دستگاه های ذیربط با قاطعیت به عمل آید و نتیجه اقدامات را در سطح جهانی با فوریت منعکس نمایند.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.