مشاهده ی مثبت سلامتی

رویاها در طب ایرانی

1.jpg

رویا تجربهٔ افکار، تصاویر یا احساساتی است که در هنگام خواب عمیق اتفاق میافتد. البته تعریف و توضیحات شامل رویاهای صادق، که به علت سیر روح شرعی است، نمیباشند. برخی از رویاها به نیازهای فیزیولوژیک و برخی به امور روزمره و سرکوبهای احساسی که در طی بیداری اتفاق میافتند و بسیاری نیز به بیماریها مربوطند.

 برخی بیماریها ناشی اختلال عملکرد عضوی یا از غلبه یک خلط یا چند خلط غیرطبیعی در بدن فرد بیمار هستند، البته پرخوری حتی در افراد سالم نیز باعث پُری و امتلا میشود که در این حالت مجموع خون یعنی آنچه داخل رگ است افزایش میابد و میزان انباشتگی بدن از هر خلط یا چند خلط و وجود بیماریهای همزمان بر نوع رویاها تاثیرگذار است.
 
 رویاهای مورد انتظار در افزایش مجزای یک خلط غیر طبیعی عبارتند از:

رویاهای غلبه خلط صفرای غیرطبیعی:
خواب‌های زرد رنگ، خواب‌هایی نورانی یا همراه با آتش و صاعقه... است که اگر غلبه گرمی صرف باشد بیشتر خواب مکانهای گرم، خواب زیر آفتاب ماندن یا باد گرم را ممکن است ببیند.

رویاهای غلبه خلط سودای غیرطبیعی:
خواب‌های سیاهی و تاریکی، ناامیدی و خوابهای ترسناک، مجالس مصیبت ممکن است که دیده شوند.

رویاهای غلبه خلط بلغم غیرطبیعی:
بلغم سرد و تر است و اگر سردی زیاد باشد، خوابهای سردی مثل برف، یخ و مکانهای سرد را میبیند و اگر تری زیادتر باشد شخص خواب آب زیاد می بیند مثل باران، دریا، رودها زیاد دیده میشوند.

رویاهای افزایش خلط خون یا دم غیرطبیعی
خواب‌های سرخ رنگ، رنگین، خوراکیهای شیرین، خوشی، مجالس عشرت وخوابهایی که در آن خونریزی از بدن یا خونگیری اتفاق میافتد.

بعضی از خوابها ناشی از پری یا آمیختگی چند خلط هستند و چند مشکل همزمان دارند نظیر خواب فردی که در خواب کمی پرواز میکند بعد ناگهان سقوط میکند یا فردی که در جاهای تنگ و باریک و بدبو! به سختی در حرکت است. فراموش کردن خواب، در افرادی که رطوبت مغزشان بالاست، شایعتر است.

دکتر مجید سلطانپور (متخصص طب سنتی ایرانی)

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.