مشاهده ی اخبار انجمن

اولین دوره جامع پژوهشی انجمن علمی طب سنتی ایران

173
کمیته تحقیقات و فناوری انجمن با همکاری معاونت طب سنتی و اساتید برجسته، اولین دوره جامع پژوهشی را با ارائه گواهی معتبر برای دانشجویان و متخصصین طب سنتی برگزار می کند.
این دوره شامل پنج مرحله «روش شناسی پژوهش در علوم بالینی»، «روش شناسی پژوهش در طب سنتی»، «جستجو و مدیریت منابع»، «آمار کاربردی پژوهش و spss» و «تهیه و انتشار مقاله» می باشد.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.