کانال های تلگرام مورد تایید

# نام آیدی تلگرام نام سازمان
۱ تدابیر اطفال keyhanmehr@ دکتر ارمغان سادات کیهان مهر
۲ انجمن علمی طب ایرانی-مازندران tebsonnati_mazandaran@ انجمن علمی طب ایرانی- شعبه ساری
۳ سردرد مشارکتی معده GHStudy@ دکتر مجید تلافی نوغانی (دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایران)
۴ بامزه های درمانگر bamazehayedarmangardrghadami@ دکترالهام قدمی یزدی(متخصص طب ایرانی)
۵ طبیب خُراسان TABIBKHORASAN@ دکتر مسعودی - دکتر نیک‌ طبع
۶ روابط عمومی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت daftaretebeirani@ دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
۷ کودک سالم با طب ایرانی persianchildhood@ دکتر منیره سادات مطهری فرد و دکتر مریم السادات پاک نژاد
۸ طب سینا TebeSina_com@ دکتر محمد عسکرفراشاه
۹ دکتر رستگار پناه Dr_Rastegarpanah@ متخصص فیزیولوژی و پژوهشگر طب ایرانی
۱۰ تندرستی با طب حکمی ایرانی اسلامی hekmateshargh@ دکتر مریم نواب زاده
۱۱ طبایع tabaye_channel@ طبایع