مشاهده ی طب سنتی در رسانه ها

الان طب اسلامی نداریم

851.jpg

پنجشنبه 27 مهر ماه نشست علمی « روایات طبی؛ تبار و اعتبار» به همت انجمن حدیث حوزه  در قم برگزار شد:

 

متن مصاحبه اختصاصي با حجت الاسلام والمسلمين عبدالهادي مسعودي خميني (رئيس انجمن علمي حديث حوزه علميه قم)درباره موضوعات مطرح شده در اين نشست را مطالعه فرمایید: 

 

امروزه ما یک سلسله مسائلی را داريم به دين نسبت مي دهيم ، از آنجايي که اِسناد به دین باید با اطمینان همراه باشد به این دلیل روایات طبی را باید تبار شناسی کنیم و منابع و رجال و اسناد آنها را بررسی کنیم.این نزاع گرچه در قدیم هم بوده ولی الان به صورتی شدت گرفته که ما بايد موضع خود را درباره روايات طبي مشخص کنیم.

 

ما سه تا موضع داريم :يكي اينكه هر چیزی كه در هر کتابی به اسم روایت نامیده باشند مبنای عمل قرار بدهیم. يك رویکرد تفریطی داریم كه بگوييم اصلا روایات برای امروز نیست و فقط طب مدرن و  اروپایی باشد.رویکرد اعتدالی اين است كه روایات را از نظر سندی و متنی تبار شناسی و اعتبار سنجی كنيم و آن چیزی را که ما به یک درصدی از اطمینان رسیدیم به صورت آزمایش های بالینی و آزمایشگاه های شیمی و پزشکی به يك درجه صحت نسبي برسیم و مبنای عمل قرار دهيم.

 

درس خارج فقه طب بايد به شکل درس خارج های موضوعی و مسائل مستحدثه پيش برود ولی علاوه بر درس خارج نیازمند یک همکاری بین دانشگاه هاي ما و حوزه هستيم، به اين شكل كه ما  روایات را از جنبه تبارشناسی و اعتبار سنجی بررسی کنیم و آنها این روایاتی را که ما بررسي و معنایابی کردیم و با یک روش فقه الحديثي درست به نتيجه رسیدیم در آزمایشگاه های خودشان یا در بالین بیماران آزمایش کنند و بر اساس روش ها و شیوه های علمی از آنها نتیجه بگیرد.

 

الان نمي توانيم بگوييم طب اسلامی داریم ولی اینکه به شکل مطلق امکان وجود آن را نفي کنیم صحیح نیست، چون طب يك نظام کلان و یک سیستم بزرگ است و نیازمند بسیاری از تشخیص ها و نگرش ها به انسان و بیماری ها و روابط درونی انسان است که آنها را ما هنوز استخراج نکردیم، بود یا نبود طب اسلامي منوط به اين بررسي هاست ولي الان طب اسلامي نداريم.

 

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.